Skip to main content

ANBI

Sinds 1 februari 2022 is Stichting TuTu een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting TuTu (RSIN 863601534) heeft als statutaire doelstelling het geven van een (laatste) herinnering aan gezinnen met een terminaal zieke ouder en verder het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting TuTu bestaat uit:

Linda Muis – Voorzitter 
Merijn Tops – Penningmeester 
Tino Kerdijk
Maniëlle van der Does
Chica Bijwaard

Een bestuurder ontvangt terzake van de door hem in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Activiteiten

De stichting werft fondsen bij particuliere en bedrijven en besteedt deze fondsen in overeenstemming met haar statutaire doelstelling. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het maken van een herinneringengids; het verstrekken van een knuffelportret aan de kinderen van een terminaal zieke ouder; het mogelijk maken van dagjes uit en het samenwerken met relevante ondernemingen en stichtingen om de doelstelling mogelijk te maken.

Jaarverslag 2022
Standaardformulier publicatieplicht

Stichting TuTu

Adres
Van der Doesstraat 23
2404 XJ Alphen aan de Rijn

Contact
085 246 5556
info@stichtingtutu.nl

Heb je vragen?

Heb je vragen over onze ANBI status? Neem dan contact met ons op via info@stichtingtutu.nl of bel 085-246 5556.