Skip to main content

Wij zijn
Stichting
TuTu

Stichting TuTu is de waargemaakte droom van de inmiddels overleden Evert Muis, de tutu-dragende papa met een missie. Middenin zijn strijd tegen uitgezaaide melanoomkanker ontstond zijn grote wens; het oprichten van een stichting die het mogelijk maakt om gezinnen met een ongeneeslijk zieke ouder tastbare laatste herinneringen te bezorgen. Zijn droom kwam uit. Sinds 1 februari 2022 is Stichting TuTu een feit.

Stichting TuTu is de schakel tussen alle bestaande initiatieven voor ongeneeslijk zieke ouders en hun kinderen. En als die initiatieven niet toereikend zijn, doen we er zelf alles aan om de wensen en dromen uit te laten komen voor hen die gemist (zullen) worden.

Missie

Stichting TuTu heeft als missie om ongeneeslijk zieke ouders te helpen bij het maken van tastbare, blijvende herinneringen met en voor hun kinderen. Dit doen we door wensen op maat in te vullen én door wensgezinnen te koppelen aan alle – reeds bestaande – prachtige initiatieven. Zo helpen we mee om nú herinneringen te maken voor later. Want later is nu.

Door wie?

Dagelijks zorgen we ervoor dat wensen van ongeneeslijk zieke ouders en hun kind(eren) uitkomen. Dit doen we met een team toegewijde vrijwilligers. Zij helpen met de organisatie, administratie en nog veel meer. Ze zijn de drijvende kracht achter Stichting TuTu. Wil je ook deel uitmaken van ons team en jouw steentje bijdragen aan het geluk van een ander? Meld je dan aan als vrijwilliger!

Voor wie?

Stichting TuTu is er voor ongeneeslijk zieke ouders en hun kinderen. Wij helpen deze gezinnen graag om het maximale uit hun kostbare tijd te halen. Ben jij, of ken je, een gezin met een ongeneeslijk zieke ouder en tenminste één kind jonger dan 18 jaar? En wil je tastbare, blijvende herinneringen maken waarbij Stichting TuTu een rol kan spelen?

We kunnen dit niet alleen

En gelukkig hoeft dat ook niet. Al vanaf het begin van Stichting TuTu worden wij gesterkt door mensen en bedrijven die ons belangeloos in onze missie steunen. Kun jij ons verder helpen om nog meer tastbare, blijvende herinneringen te realiseren? Dan horen we graag van je.

Vrienden van Stichting TuTu

ANBI

ANBI status

Sinds 1 februari 2022 beschikt Stichting TuTu over de ANBI status.

Stichting TuTu (RSIN 863601534) heeft als statutaire doelstelling het geven van een (laatste) herinnering aan gezinnen met een terminaal zieke ouder en verder het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslag 2022
Standaardformulier publicatieplicht

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Linda Muis – Voorzitter 
Merijn Tops – Penningmeester 
Tino Kerdijk
Maniëlle van der Does
Chica Bijwaard

Een bestuurder ontvangt terzake van de door hem in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Activiteiten

De stichting werft fondsen bij particuliere en bedrijven en besteedt deze fondsen in overeenstemming met haar statutaire doelstelling. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het maken van een herinneringengids; het verstrekken van een knuffelportret aan de kinderen van een terminaal zieke ouder; het mogelijk maken van dagjes uit en het samenwerken met relevante ondernemingen en stichtingen om de doelstelling mogelijk te maken.